สอนหุ้นมือใหม่

BEGINNERS GUIDE TO STOCK TRADING

ความรู้ที่ผมนำมาแบ่งปัน มาจากประสบการณ์ตรง 6-7 ปี ซึ่งเป็นความรู้และเทคนิคที่ผมใช้เองแล้วได้ผล
ช่วยให้มือใหม่กำจัด “ความเสี่ยง” ที่เกิดจากความ “ไม่รู้” ได้แน่นอน

– อาจารย์ นิพัทธ์ ผลบุญ –